World PreSchool. Language. Maths & Science

World PreSchool. Language. Maths & Science


WORLD SCHOOL. Language. Maths & Science є першою в Україні міжнародною школою точних наук.

Відкрито набір дітей віком 5-6 років до міжнародної підготовчої школи WORLD SCHOOL на 2021/22 навчальний рік

 

Програма: International Preschool Program + українська мова

Мета програми: створення умов для отримання дітьми позитивного досвіду навчання та розвитку глобального світогляду. Юні учні опановують базові концепти знань і навичок, необхідних для майбутнього успішного навчання англійською та українською мовами в початковій міжнародній школі.

Переваги програми:

 • англійська мова, як мова викладання та спілкування,
 • міжнародні стандарти та підходи до навчання дітей раннього віку,
 • акцент на розвитку логічного мислення та вирішенні задач,
 • сертифіковані педагоги з вільною англійською та українською мовами.

ЗНАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНАХ

 • математика: арифметика, геометрія, вимірювання, управління даними, логіка, ментальна математика,
 • читання та письмо (англійська і українська мови),
 • мови інтегровані в процес навчання (англійська і українська мови),
 • природничі науки та явища світу,
 • технології та комунікація,
 • мистецтво та дизайн,
 • музика,
 • фізичний розвиток та рух.

НАВИЧКИ

 • адаптивність (плавний перехід до нових навчальних умов),
 • самостійність (вміння розподіляти власний час, слідкувати за особистими речами, нести відповідальність за свої вчинки),
 • вміння концентруватись та отримувати позитивний досвід від навчання,
 • побудова дружніх і продуктивних стосунків з іншими учнями школи та вчителями,
 • вміння вирішувати конфлікти, захищати себе,
 • відкриття нових інтересів через ігрові навчальні активності, творчі завдання, проектні роботи,
 • самооцінка та рефлексія,
 • вміння використовувати свої знання у стандартних та нестандартних ситуаціях.

ФОКУС ПЕДАГОГІВ

 • виявлення здібностей та особистих стратегій навчання учнів,
 • забезпечення учнів прямим доступом до реальних об’єктів, місць, людей, подій,
 • організація процесу навчання та навчального простору, побудована з метою заохочення учнів до засвоєння нових знань і навичок,
 • фіксація прогресу учнів та їх мотивація до подальших звершень,
 • упередження потенційних перешкод у майбутньому,
 • кооперація з батьками.

Як навчаються діти?

 • Навчання на основі дослідження (Inquiry-based learning): включає в себе проектно-тематичне навчання для розвитку дослідницького менталітету учнів. Приймаючи активну участь в процесі, учень досліджує теми та набуває розуміння поступово, а вчитель виступає фасилітатором цього процесу, а не лектором. Такий підхід допомагає учням вчитися критично мислити, формулювати питання, висувати та перевіряти гіпотези та самостійно шукати найкращі підходи до вирішення задач.
 • Навчання через гру: усвідомлюючи цілі навчальної програми, вчителі WORLD SCHOOL використовують найефективніші світові освітні ресурси та цільові ігри для роботи з темою уроку для посилення соціально-емоційних навичок та поглиблення знань з предметів. Під час цільових ігор учням цікаво вчитися і поглиблювати розуміння теми.
 • Робота в маленьких групах: дає широкі навчальні можливості та допомагає учням практикувати повагу один до одного, вміння домовлятися і аргументувати свою думку та роботу в команді. Під час навчання в маленьких групах кожен учень проявляє навички та знання, які він опанував.

 

Як відбувається оцінювання успішності учнів?

У WORLD SCHOOL оцінювання успішності учнів відбувається за принципом оцінки – для навчання, а не за навчання. Основна мета — мотивувати учня розвиватися і досягати цілей, фіксувати прогрес. Процес оцінювання у школі комплексний, цілеспрямований і відбувається без порівняння учнів.

В систему оцінювання входить

 • Робота з ментором з постановки індивідуальних цілей навчання для кожного учня,
 • комплексна фіксація прогресу учня,
 • можливість учня самому оцінити результати свого навчання,
 • інтерактивні тести та квести з різних дисциплін,
 • сесії зворотнього зв’язку з учнем та його батьками.

 

Програма повного дня WORLD PRESCHOOL (8:00-19:00):

 • відвідування всіх навчальних блоків з 8:00 до 16:30 години
 • відвідування Післяшколи з 16:30 до 19:00 години:
 • English Speaking Club щодня
 • дослідницька та математична діяльність 
 • групові позашкільні активності та проекти 
 • самостійна робота та клуб читача
 • прогулянки, ігри на свіжому повітрі, руханка
 • навчальні матеріали, робочі зошити, дидактичні матеріали та ін.
 • снеки та напої протягом дня.

Заповнити заявку http://worldschool.com.ua/application-form/


Контакти

+380 (68) 353 50 50
hello@worldschool.com.ua


Посилання


Адреса

Київ
вул. Героїв Сталінграду, 25В, Оболонський р-н

Локації