Lampa v More - центр неформальної освіти

Lampa v More - центр неформальної освіти


«Lampa V Моrе» - це центр неформальної освіти, де учасники розвивають та вчаться користуватися своїм інтелектуальним й емоційним потенціалом.


Центр неформальної освіти «Lampa V Моrе» надає освітні та психологічні послуги в формі консультацій та короткострокових навчальних програм (ігрові вправи, тренінги, семінари, майстер-класи) підліткам, їх батькам та організаціям.

Цінності центру: 

  • безоцінне сприйняття дитини та сім'ї
  • діяльність (тільки в ній народжується розуміння)
  • настрій (з нього усе починається)
  • проактивність (ініціатива є рушієм пізнання)
  • відповідальність (наслідки є не менш важливими за дію)

Задачі центру:

  1. Учити усвідомленому ставленню до себе та оточення. Сприяти розвитку гармонійного світобачення кожного із учасників.
  2. Формувати актуальні якості та здібності дитини, які сприятимуть успішній реалізації в соціумі.
  3. Розвивати інтелект (сприймання, пам'ять, увага, мислення), що сприятиме успішному навчанню, засвоєнню та реалізації отриманих знань.
  4. Надавати імпульс для професійного та життєвого самовизначення дитини.
  5. Підвищувати рівень психологічної культури взаємин в сім'ї.

Контакти

+38 (063) 209-73-03 - Святослав
+38 (063) 810-74-75 - Полина
sviatoslav.korsakevych@lecos.org


Посилання


Адреса

Київ